← Powrót

Kancelaria

Notariusz

Alicja Trytt - NotariuszNotariusz jest osobą zaufania publicznego, która w zakresie wykonywanego zawodu korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Rolą notariusza jest zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego poprzez dokonywanie z należytą starannością czynności notarialnych, przy poszanowaniu i uwzględnieniu praw oraz słusznych interesów stron, jak i innych podmiotów, których mogą dotyczyć skutki prawne tych czynności.

Zawód notariusza wykonuję, by z pasją i zaangażowaniem służyć innym pomocą prawną. Moje doświadczenie zawodowe, studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aplikacja radcowska, bardzo dobrze zdany egzamin radcowski oraz dotychczasowa praca radcy prawnego w jednej z większych kancelarii poznańskich, w której zdobyłam wiedzę z różnych dziedzin prawa, w tym polegająca na ścisłej współpracy z notariuszami w zakresie projektowania aktów notarialnych, pozwalają mi w sposób kompleksowy podchodzić do spraw klientów indywidualnych i biznesowych, nie tracąc z oczu możliwych następstw dokonywanych przez nich czynności notarialnych na różnych płaszczyznach prawa. Do zmiany zawodu i rozpoczęcia praktyki notarialnej skłoniły mnie nie tylko względy rodzinne, ale także obserwacja rynku zawodów prawniczych i dojście do przekonania, że zdobyte doświadczenie może być bardzo pomocne dla osób korzystających z usług notariusza. Stawiam na profesjonalizm, miłą atmosferę oraz zadowolenie z obsługi kancelarii.

W kręgu moich zainteresowań zawodowych znajdują się w szczególności prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo nieruchomości, ale również prawo autorskie i prawo własności intelektualnej. Posiadam także bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz podstawową języka niemieckiego, potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami.

Personel

Personel kancelarii posiada kwalifikacje merytoryczne oraz umiejętności interpersonalne, pozwalające zapewnić wysoki standard obsługi klienta i pełen profesjonalizm w serdecznej atmosferze.